Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Δερύνειας (Σ.Κ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Νηπιαγωγού ή Δασκάλου/λας.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση
Τύπος Απασχόλησης: Μερική Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Αμμόχωστος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ154419

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Δερύνειας (Σ.Κ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Νηπιαγωγού ή Δασκάλου/λας.

 

Η θέση είναι για απογευματινή απασχόληση – σχολική μελέτη στην Παιδική Λέσχη με παιδιά Δημοτικού Σχολείου και καλύπτει 4-5 ώρες καθημερινά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω επιστολής, με την οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την πιο πάνω θέση. Οι επιστολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών, καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Όσοι ενδιαφερόμενοι τηρούν τα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις  να παραδοθούν στο Δημαρχείο Δερύνειας μέχρι την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 3:00μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την αναφορά:  «Σ.Κ.Ε. Δερύνειας, Κενή θέση Νηπιαγωγού» ή «Σ.Κ.Ε. Δερύνειας, Κενή θέση Δασκάλου/λας».

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 23 811966.

 

Κύπρος, Αμμόχωστος