ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ για το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Βιολόγοι – Φυσικοί – Χημικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 7 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ162652

Περιγραφή Θέσης

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά επαγγελματία υγείας για κάλυψη θέσης:

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ για το

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

 

Καθήκοντα

 • Καθημερινός προγραμματισμός και διεξαγωγή μοριακών εξετάσεων
 • Χειρίζεται, αποθηκεύει, διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
 • Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου σε διεθνή συστήματα και έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Καταγραφή και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Προϋπηρεσία σε εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
 • Εμπειρία ή/και γνώση σε μοριακές τεχνικές RT-PCR

 

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy  με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΜOL2022).

 


 • Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

 

 • Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

 

 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

 

Κύπρος, Λευκωσία