ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Καθαριστές / Καθαρίστριες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ162804

Περιγραφή Θέσης

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Γενική καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Καθαρισμός κεντρικού κτηρίου και παραρτημάτων
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη εξεταζόμενων και εργαζομένων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Κατοχή άδειας οδήγησης και ιδιωτικού μεταφορικού μέσου
 • Ευχέρεια μετακινήσεων (Παγκύπρια) και διάθεσης χρόνου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες
 • Δυνατότητα σε βάρδιες που θα καθορίζονται από το Χημείο

 

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο μόνιμων αποδοχών βάση προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

 

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: [email protected]yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. CLEAN2022.02).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/02/2022

 


 • Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

 

Κύπρος