ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Οδηγοί – Μεταφορείς – Διανομείς
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ163628

Περιγραφή Θέσης

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

 

ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Καθήκοντα

 • Συλλογή και ασφαλής μεταφορά δειγμάτων υπό ειδικές διαδικασίες
 • Μεταφορά και παράδοση υγειονομικού υλικού
 • Βοηθητικές  εργασίες λειτουργίας

 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καθαρό ποινικό Μητρώο
 • Ολύ καλή γνώση της Ελληνκής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες εποικινωνιακές δεξιότητες

 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
 • Δίπλωμα οδήγησης μικρής Μοτοσυκλέτας
 • Πιστοποιητικό γώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • Πακέτο παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο Όμιλο

 

 

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: [email protected]yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. MESSENGER2022.02).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 13/02/2022

 


 • Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

 

Κύπρος, Λευκωσία