Υπεύθυνος Φροντίδας και Στήριξης (4 θέσεις εργασίας)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ169676

Περιγραφή Θέσης

Για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, απαιτούνται οι υπηρεσίες επί τόπου, με φυσική παρουσία στο ΚΕΠΥ Πουρνάρα,  επί 24ώρου βάσεως, 7 μέρες την εβδομάδα- σύστημα κυκλικής βάρδιας.

 

Τα κύρια καθήκοντα του φροντιστή είναι τα ακόλουθα:

1. Αναλαμβάνει τη φροντίδα διαμενόντων, βοηθά στην εφαρμογή θεραπευτικής/φαρμακευτικής αγωγής για τα άτομα αυτά και συμμετέχει στην εφαρμογή προγραμμάτων για την απασχόληση και ψυχαγωγία τούτων

2. Συνοδεύει τους διαμένοντες σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλη υπηρεσία/τμήμα του κράτους και εποπτεύει τις δραστηριότητές τους μέσα και έξω από το κτίριο του Κέντρου

3. Βοηθά στον προγραμματισμό και την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και εξοπλισμού για τις ανάγκες των διαμενόντων και παρέχει βοήθεια σε ευάλωτους διαμένοντες στη λήψη των γευμάτων τους

4. Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του γραφειακή εργασία

5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν 

 

Απαραίτητα Προσόντα για Φροντιστή:

i. Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: κοινωνική εργασία/ευημερία/πρόνοια, νηπιοβρεφοκομία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, κοινωνική πολιτική, κοινωνική διοίκηση ή νοσηλευτική από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες:  22 042091

 

Κύπρος, Λευκωσία