Λειτουργός Πωλήσεων

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ170499

Περιγραφή Θέσης

Ζητείται Λειτουργός Πωλήσεων για πλήρη απασχόληση.

 Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της προώθησης των σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών στην εργασία και τοποθέτησης των προϊόντων απολύμανσης και αντισηψίας που διαχειρίζεται η εταιρεία Healthcare Training Ltd – Bioguard Cyprus.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους ακόλουθους κλάδους (Marketing / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Βιολογικές Επιστήμες π.χ. φαρμακολογία, βιολογία) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα.
 • 2-5 χρόνια εργασιακή πείρα σε πωλήσεις θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων
 • Προσανατολισμός προς τον πελάτη
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυναμικής προσαρμογής στις προκλήσεις που παρουσιάζονται.
 • Ευελιξία, υπευθυνότητα
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας

 

Κύρια Καθήκοντα

 • Συστηματική διαχείριση, επίβλεψη και επίσκεψη υπάρχοντος πελατολογίου
 • Δημιουργία και ανάπτυξη νέου πελατολογίου παγκύπρια
 • Ανάπτυξη πωλήσεων και προώθηση στο υπάρχον και νέο πελατολόγιο
 • Συστηματική ενημέρωση πελατολογίου για τα προϊόντα
 • Συνεχής αξιολόγηση ανταγωνισμού και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στον τίτλο την θέση εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 70009903

 

Κύπρος, Λευκωσία