ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ177298

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Κοινωνικό Λειτουργό για την υποστήριξη του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας
Αιτητών Διεθνούς Προστασίας(ΚΥΦΑΔΠ), στην περιοχή της Κοφίνου στη Λάρνακας.

 

Τα κύρια καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι τα ακόλουθα:
1. Διαχείριση περιπτώσεων, λήψη Κοινωνικού Ιστορικού και αξιολόγηση των αναγκών.
2. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες.
3. Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων και παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης.
4. Σύνταξη αναφορών / εκθέσεων και παραπομπή σε άλλες ειδικότητες όπου απαιτείται.
5. Οργάνωση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων.
6. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και θεραπευτικών ομάδων.

 

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
2. Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Κοινωνική Εργασία.
3. Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπορυ ή αντίστοιχο της χώρας προέλευσης.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
5. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (ειδικότερα Microsoft Word και Microsoft Excel ή/και Διαδικτύου)

 

Παροχές

  • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογα με την εμπειρία
  • Ευκαιρίες εξέλιξης

 

Εάν έχετε τις δεξιότητες και τη δέσμευση που αναζητούμε, θα θέλαμε να λάβουμε μια αίτηση
από εσάς στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε
στο 22042091

Κύπρος, Λάρνακα