Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εργάτες - Τεχνίτες, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ177992

Περιγραφή Θέσης

Η Handy’s Security Systems Ltd είναι μια εταιρεία με πέραν των 20 χρόνων στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας.

 

Γιατί να επιλέξω τη Handy’s Security Systems Ltd;

 

H Handy’s Security Systems πορεύεται με 4 βασικές αρχές τόσο για τους πελάτες όσο και για το προσωπικό της:

 • Σεβασμός
 • Ειλικρίνεια
 • Αμεσότητα
 • Ομαδικότητα

 

Στη Handy’s Security Systems Ltd:

 • Επικρατεί ένα ευχάριστο, οικείο, ομαδικό, υποστηρικτικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Υπάρχει σεβασμός στον υπάλληλο και αντιμετώπισή του ως Άνθρωπο.
 • Υπάρχει συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των διαδικασιών με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η δουλειά θα έρχεται εις πέρας εύκολα και αποδοτικά.
 • Υπάρχει κατανόηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης επαγγελματικά και οικονομικά
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη
 • Παρέχουμε ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων

 

Η Handy’s Security Systems Ltd μεγαλώνει, επιθυμεί να αυξάνει το προσωπικό τους με την πρόσληψη Τεχνικού Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας για την επαρχία Λευκωσίας.

 

Καθήκοντα:

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε Ηλεκτρολογικά ή/και Ηλεκτρονικά
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων!

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με τη συνοδευτική επιστολή και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο [email protected]

Κύπρος, Λευκωσία