Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Νοσηλευτική
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ177998

Περιγραφή Θέσης

Το American Medical Center/American Heart Institute δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Νοσηλευτών στη βάση πλήρους απασχόλησης στο παράρτημα του στη Λεμεσό για πενθήμερη εργασία.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Εγγεγραμμένος νοσηλευτής/τρια 1ου επιπέδου στο μητρώο νοσηλευτών στην Κύπρο.
  • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
  • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βάρδιας 24/7.
  • Αποτελεσματική λεκτική και γραπτή επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες.
  • Υψηλός βαθμός ακρίβειας και προσοχής στη λεπτομέρεια.
  • Αξιόπιστο , έντιμο και έμπιστο άτομο.
  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται υπό πίεση του χρόνου σε ένα πολυάσχολο και γρήγορο περιβάλλον, να αντιδρά γρήγορα και να ανταποκρίνεται άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να είναι σε θέση να χειρίζεται πολλαπλά καθήκοντα καθώς και να βάζει προτεραιότητες.

Αυτός ή αυτή θα πρέπει να έχει καλές δεξιότητες αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων και θα πρέπει να εργάζεται άνετα σε ένα κλινικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κύπρος, Λεμεσός