Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ178633

Περιγραφή Θέσης

Η CODECA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2016. Στόχος του οργανισμού είναι να προάγει την κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και φροντίδα σε κοινωνικά ευάλωτα άτομα.

 

Περιγραφή Θέσης

Αναζητάμε Λειτουργό Διοικητικής Υποστήριξης για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Πουρνάρα, Κοκκινοτριμιθία στην Επαρχία Λευκωσία.

 

Τα κύρια καθήκοντα του Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:

 • Υποστήριξη στη συλλογή και επεξεργασία υποστηρικτικών εγγράφων για πληρωμές και άλλες υποχρεώσεις.
 • Σύνταξη και υποβολή προσχέδιων σημειωμάτων, εκθέσεων, εισηγήσεων, πρακτικών, βεβαιώσεων, ερωτηματολογίων, επιστολών και δελτίων τύπου σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου.
 • Συμβολή στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επιτόπιων ερευνών και τήρηση ή/και επιτήρηση αρχείων ή/και μητρώων σχετικά με το Κέντρο.
 • Υποστήριξη στο συντονισμό, επίβλεψη και έλεγχο των διάφορων ομάδων του προσωπικού και του εθελοντικού σώματος.
 • Παροχή στήριξης προς την Διεύθυνση του Κέντρου για αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
 • Εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης , νομοθεσίας και κανονισμούς.

 

Απαραίτητα Προσόντα για Λειτουργό:

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν, σε οποιοδήποτε θέμα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
 • Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Word, Microsoft Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.).

Οι υπηρεσίες των Λειτουργών Διοικητικής Υποστήριξης, θα πρέπει να παρέρχονται στο χώρο φιλοξενίας και να καλύπτουν τουλάχιστο σαράντα (40) ώρες εργασίας τη εβδομάδα έκαστος.

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογα με την εμπειρία
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

 

Εάν έχετε τις δεξιότητες και τη δέσμευση που αναζητούμε, θα θέλαμε να λάβουμε μια αίτηση από εσάς στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο τηλέφωνο 22-042091

Κύπρος, Λευκωσία