Ζωοτέχνης

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ178827

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Χέμπα Λτδ ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ζωοτέχνη  πλήρους απασχόλησης για κτηνοτροφική μονάδα αγελάδων και αιγοπροβάτων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο συναφές του αντικειμένου
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2024

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99017707.

Κύπρος, Λάρνακα