1 θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην ειδικότητα: «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική»

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 μήνες
Reference Number: FJ179032

Περιγραφή Θέσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην ειδικότητα: «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

https://www.ucy.ac.cy/hr/employment/vacancies/academic/

Κύπρος, Λευκωσία