ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 1 ημέρα
Reference Number: FJ179033

Περιγραφή Θέσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κλ. Α8, Α10 και All).

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 12:00 (μεσημέρι) στις 19 Ιουλίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι η σχετική προκήρυξη και πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/administrative-staff

Κύπρος, Λευκωσία