Καθαριστής/Καθαρίστρια

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Καθαριστές / Καθαρίστριες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Location: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ179149

Περιγραφή Θέσης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καθαριστής/Καθαρίστρια

Η εταιρεία Eagle Watch Cleaning Services Ltd στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί όπως εντάξει άμεσα στο δυναμικό της καθαριστές/καθαρίστριες για όλες τις επαρχίες.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  • Πιστοποιητικό μη καταδίκης για σεξουαλική παρενόχληση
  • Υπευθυνότητα και Συνέπεια

 

Θα ληφθούν υπόψη (εάν υπάρχουν):

  • Πείρα στον τομέα του καθαρισμού

 

Καθήκοντα:

  • Καθαρισμός σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email [email protected] ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22-515-750.

 


Cleaner

Our company Eagle Watch Cleaning Services Ltd, as part of its development, wishes to immediately include cleaners in its workforce for all provinces.

 

Necessary certificates:

  • Certificate of Clean Criminal Record
  • Certificate of no conviction for sexual harassment
  • Accountability and Consistency

 

They will be taken into account (if any):

  • Experience in the field of cleaning

 

Duties:

  • Cleaning in buildings and facilities.

 

All interested parties can send their resumes to the email [email protected] or call 22-515-750.

Κύπρος