ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ179173

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών που πιθανόν να προκύψουν για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στον Δήμο για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Αποστολής Πόλεων (EU Mission Cities) για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2030.

1.  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (2 άτομα) (ΚΛ. Α9- ετήσιος βασικός €27.368)

2.  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2 άτομα) (ΚΛ. Α5-2η ΒΑΘΜΙΔΑ ετήσιος βασικός €15.143)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προσόντα, τα καθήκοντα, τη διαδικασία πρόσληψης (ο Δήμος ακολουθεί κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στον Νόμο 70(Ι)/2016 που αφορά τη διαδικασία πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Δημόσια Υπηρεσία) όπως και να προμηθευτούν έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λεμεσού www.limassol.org.cy.

Με βάση σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών εργοδοτούμένος ο οποίος προσλαμβάνεται, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους 24 μήνες από την πρόσληψή του.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884559/ 25884332, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024.

Κύπρος, Λεμεσός