Προσωπικοί Βοηθοί/Φροντιστές

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ179179

Περιγραφή Θέσης

Η ομάδα της Social Element-Center for Social & Human Development μεγαλώνει και αναζητά νέο προσωπικό! Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προσωπικούς βοηθούς/φροντιστές για πλήρη ή και μερική απασχόληση για κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην επαρχία Λάρνακας.

 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

  • Κάτοχοι Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
  • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 

Κύρια Καθήκοντα:

  • Συμμετέχει στην εφαρμογή προγραμμάτων για την απασχόληση και ψυχαγωγία των ενοίκων
  • Συνοδεύει τους διαμένοντες στις εξωτερικούς χώρους ή άλλες υπηρεσίες.
  • Υποστηρίζει, εποπτεύει και συμμετέχει στις δραστηριότητές των ενοίκων
  • Παρέχει στήριξη και πρακτική βοήθεια στα άτομα ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της καθημερινότητας τους.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

 

H θέση απαιτεί ωράριο εργασίας με βάρδιες

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως επαγγελματικής εμπειρίας και προσόντων, το οποίο περιλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στο  [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 99788910

Κύπρος, Λάρνακα