Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Γραμματειακά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ179187

Περιγραφή Θέσης

Αναζητάμε δύο (2) Λειτουργούς Γραμματειακής Υποστήριξης για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα», Κοκκινοτριμιθιά στην Επαρχία Λευκωσίας

 

Τα κύρια καθήκοντα του Λειτουργού Γραμματειακής Υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:

 • Συλλογή, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών και να προβαίνει στην ετοιμασία προσχέδιων εκθέσεων.
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, παραλαμβάνει και να καταχωρεί επιστολές, αιτήσεις ή αλλα έγγραφα, δέματα.
 • Ετοιμασία επιστολών για διεκπεραίωση αλληλογραφίας.
 • Βοήθεια και καθοδήγηση στους διαμένοντες και στους επισκέπτες στις συναλλαγές τους με το Κέντρο και την Υπηρεσία Ασύλου.
 • Βοήθεια στην τήρηση αρχείου, μητρώου, βιβλίων και άλλων καταστάσεων.
 • Εκτελούν οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και του Υπεύθυνου του Κέντρου στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου

 

Απαραίτητα Προσόντα για Λειτουργό:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης με γενικό βαθμό από 16/20 και άνω ή Πιστοποιητικό/Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 • Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Word, Microsoft Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.).

Οι υπηρεσίες των Λειτουργών Γραμματειακής Υποστήριξης, που θα παρέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής θα καλύπτουν σαράντα (40) ώρες εργασίας τη εβδομάδα έκαστος.

 

Παροχές

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

 

Εάν έχεις τις δεξιότητες και τη δέσμευση που αναζητάμε, θα θέλαμε να λάβουμε το βιογραφικό σου και να σε γνωρίσουμε από κοντά. Στείλε μας στο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο τηλέφωνο 22-042091.

Κύπρος, Λευκωσία