Δικηγόρος

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 21 ώρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ22980

Περιγραφή Θέσης

Η Δικηγορική Εταιρεία Χ. Π. Σαββίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει δικηγόρο στο Δικαστηριακό Τμήμα, στα γραφεία της στη Λευκωσία:

 

Καθήκοντα:

 • Χειρισμός υποθέσεων ενώπιον Δικαστηρίου και αποπεράτωση ακροαματικών διαδικασιών.
 • Σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων, γνωματεύσεων και άλλων νομικών εγγράφων.
 • Επικοινωνία με τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.
 • Πείρα τουλάχιστον 3 ετών, με έμφαση στο εταιρικό και τραπεζικό δίκαιο.
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών και ακροάσεων που αφορούν δικαστηριακές    υποθέσεις ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
 • Εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων.
 • Ετοιμασία νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων.
 • Εμπειρία στην σύνταξη εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής.
 • Απαιτείται καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook)
 • Οργανωτική ικανότητα, αυτοπεποίθηση και ικανότητα να εργάζεται σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα και ικανότητα απόδοσης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο εργασίας.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος