Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Εξυπηρέτηση Πελατών
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ23429

Περιγραφή Θέσης

Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα (Λεμεσός)

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο σε Computer science, computer engineering electronics, information technology ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή/ και συντονισμό εργασιών τμήματος
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

 

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Προετοιμασία προγράμματος συντηρήσεων κι εξυπηρέτησης
 • Αλληλογραφία
 • Τήρηση αρχείου τεχνικού τμήματος
 • Τιμολογήσεις
 • Προώθηση υπηρεσιών εταιρείας

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 31/01/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με φαξ στο 77772289 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος