35 Θέσεις Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ25303

Περιγραφή Θέσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες θέσεις Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία:

 

α) 23 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή(20 νέες, 2 κενές θέσεις και 1 που πρόκειται να κενωθεί)

β) 5 νέες θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή

γ) 7 νέες θέσεις Πρόεδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου

 

  • Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση/εις  συνοδευόμενη/ες από βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, 2019. Στην/στις αίτηση/εις απαραιτήτως να δηλώνεται η/οι θέση/εις για την/τις οποία/ες ενδιαφέρεται, καθώς και ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει.

 

  • Όλοι οι Δικαστές των πρωτοδίκων δικαστηρίων θεωρούνται, ανάλογα, υποψήφιοι και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση για τις θέσεις ΠΕΔ και ΑΕΔ.

 

  •  Οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου, 2018 θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.