ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26166

Περιγραφή Θέσης

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Διευθυντή/τριας του καταστήματος Oviesse στο The Mall of Engomi.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση και έλεγχος της λειτουργίας όλων των τμημάτων του καταστήματος.
 • Λεπτομερής παρακολούθηση και επίτευξη πωλήσεων με βάση τους προϋπολογισμένους στόχους, αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους λειτουργίας του καταστήματος και αποδοτική διαχείριση του προσωπικού.
 • Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών.
 • Διαχείριση των αποθεμάτων του καταστήματος και διασφάλιση διαρκούς και σωστής ανατροφοδότησης των χώρων πωλήσεων.
 • Οργάνωση και παρακολούθηση της σωστής παρουσίασης των προϊόντων εντός του καταστήματος και εφαρμογή των προτύπων προβολής και τοποθέτησης των εμπορευμάτων (VM).
 • Διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του καταστήματος.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος, καθώς και των κανονισμών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας.
 • Ετοιμασία και υποβολή αναλυτικών εκθέσεων με εισηγήσεις και ανάλυση αποτελεσμάτων προς την Ανώτερη Διεύθυνση.
 • Προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του καταστήματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ακαδημαϊκός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4-5 χρόνια στον τομέα των λιανικών πωλήσεων και σε διευθυντική θέση τουλάχιστον για 2-3 χρόνια.
 • Πολύ καλή κατανόηση των λειτουργιών που αφορούν τις πωλήσεις, το merchandising, τη διαχείριση αποθεμάτων, τον προγραμματισμό του προσωπικού, της χωροταξικής διάταξης των τμημάτων και του ελέγχου του κόστους λειτουργίας.
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point). Γνώση συστημάτων λιανικών πωλήσεων θα αξιολογηθεί θετικά στην όλη εμπειρία του υποψηφίου.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας θεωρείται χρήσιμη ως επιπλέον προσόν.
 • Ευχάριστη, εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα με πάθος για το αντικείμενο

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 06 Μαρτίου 2019, δηλώνοντας τη θέση: «ERMES03.2019».

 

 

                                            Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος