ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 4 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26387

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία LOIS Builders, μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό, συνεχίζει την ανάπτυξή της, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σημαντικών έργων της αγοράς (οικοδομικά και τεχνικά έργα) τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών συμφερόντων. Η LOIS Builders, ενδυναμώνοντας τη διεθνή της παρουσία, διατηρώντας και βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στελέχωση από κατάλληλα και ικανά άτομα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Μελέτη των δεδομένων που αφορούν υποθέσεις της Εταιρείας και εντοπισμό των κενών σημείων
 • Διαχείριση και διαμόρφωση των δεδομένων σε δομημένη μορφή
 • Έρευνα στο internet ή μέσω άλλων πηγών για επιπρόσθετες πληροφορίες
 • Εντοπισμός σχετικών νομοθεσιών για μελέτη και εφαρμογή τους
 • Σύνταξη και επιθεώρηση εναρκτήριων δικογράφων, εκθέσεων απαίτησης και υπεράσπισης, ένστασης, αγορεύσεων, περιγραμμάτων έφεσης κτλ
 • Σύνταξη και επιθεώρηση εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων
 • Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Ολοκλήρωση της άσκησης στην Κύπρο
 • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προηγούμενη πείρα στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων Microsoft office
 • Εμπιστευτικότητα αξιοπιστία ταχύτητα στη διεκπεραίωση εργασιών και αναλυτικές ικανότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία της νομικής πτυχής της οικοδομικής βιομηχανίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 18 Φεβρουάριου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος