Η Καφετέρια του Σχολείου δέχεται αιτήσεις για: 2 Μάγειρες και 1 Βοηθό Κουζίνας

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 7 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26679

Περιγραφή Θέσης

Η Καφετέρια του Σχολείου δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

2 Μάγειρες

1 Βοηθός Κουζίνας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα στον κλάδο της Μαγειρικής
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
  • Εμπειρία στα συστήματα HACCP
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εργατικότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και συνέπεια στον χώρο εργασίας
  • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

 

Καθήκοντα:

  • Προετοιμασία γευμάτων – ζεστή και κρύα κουζίνα
  • Τήρηση και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συνοδεύσουν την αίτηση τους με τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Συστατική επιστολή από προηγούμενη εργασία

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Κυριάκου Joseph στο τηλέφωνο 22464407

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν με fax στο 22356468 (υπόψη κ. Κυριάκου Joseph) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση jkyriakou@gcsc.ac.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019.

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σημ.: Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα διαγραφούν μέσα σε ένα χρόνο από τη συμπλήρωση των θέσεων.

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος