Προσωπική Βοηθός

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Γραμματειακά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26708

Περιγραφή Θέσης

Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου ζητά να προσλάβει

 

Προσωπική Βοηθός

 

Καθήκοντα

 • Πρώτο σημείο επαφής, αλληλογραφία και τηλεφωνήματα
 • Διαχείριση ημερολογίων, οργάνωση συναντήσεων.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και διασκέψεων
 • Υπενθυμίσεις για σημαντικά καθήκοντα και προθεσμίες
 • Πληκτρολόγηση, σύνταξη και προετοιμασία εκθέσεων, παρουσιάσεων και αλληλογραφίας
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων και συστημάτων αρχειοθέτησης
 • Εφαρμογή και διατήρηση διαδικασιών / διοικητικών συστημάτων
 • Επαφή με το προσωπικό, συνεργάτες και τους εξυπηρετούμενους.
 • Διάφορα καθήκοντα υποστήριξης της Διεύθυνσης,

 

Προσόντα

 • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
 • Άριστη γραπτή και προφορική άρθρωση στα Ελληνικά και Αγγλικά
 • Επαγγελματική διακριτικότητα
 • Αποδοτικότητα
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Δεν απαιτούνται τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, θα θεωρηθούν όμως ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Απολαβές

 • Ο μισθός θα καθοριστεί βάση των προσόντων και πείρας.
 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Άδειες, περιλαμβανομένων ασθενείας, μητρότητας, πατρότητας

 

Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email [email protected]

 

Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος