Διευθυντικό Στέλεχος για το Κέντρο Παρέμβασης Λεμεσού

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26711

Περιγραφή Θέσης

Διευθυντικό Στέλεχος για το Κέντρο Παρέμβασης Λεμεσού

 

Καθήκοντα

  • Διαχείριση, ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων και θεραπειών στο Παρεμβατικό Κέντρο Λεμεσού

 

Προσόντα

  • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Ικανότητα εφαρμογής αρχών ανάλυσης συμπεριφοράς και τεχνικών για την προώθηση της ανεξαρτησίας σε Άτομα στο φάσμα του αυτισμού
  • Εποπτικές ικανότητες απαραίτητες για την επίβλεψη του προσωπικού και των θεραπευτικών προγραμμάτων
  • Ανεπτυγμένες λεκτικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας.
  • Ικανότητα στη χρήση του MS Office (Word, Excel, PowerPoint, και Outlook)
  • Πτυχία Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία, Εργασιοθεραπεία ή άλλο συναφές δίπλωμα 3 ετούς εκπαίδευσης)

 

Απολαβές

  • Ο μισθός θα καθοριστεί βάση των προσόντων και πείρας.
  • Κοινωνικές Ασφαλίσεις
  • Άδειες, περιλαμβανομένων ασθενείας, μητρότητας, πατρότητας

 

Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email [email protected]

 

Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος