ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Λογιστές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26721

Περιγραφή Θέσης

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) θέση Λογιστή/ Λογίστριας .

Η θέση είναι πρώτου διορισμού.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Στέγης και να παραδοθούν στην Διεύθυνση της Στέγης 12 Γιάννη Τσιαττάλα 1022 Καϊμακλί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου , 2019 και ώρα 13.00.

 

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα

α). Πτυχίο

β). Πιστοποιητικό Εξετάσεων

γ). Απολυτήριο Λυκείου

δ). Σχετική βεβαίωση υπηρεσίας .

 

Το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα, και ευθύνες βρίσκεται στο τέλος της παρούσας σελίδας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 439111

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

2.1.Βοηθά στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας της Στέγης και εκτελεί καθήκοντα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα λογιστικά και γενικά τα οικονομικά θέματα.

2.2.Συμμετέχει στην ετοιμασία και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών της Στέγης, στην ετοιμασία οικονομικών προγραμμάτων και των ετήσιων τελικών λογαριασμών της Στέγης. ,

2.3.Διεξάγει έρευνες και εκπονεί μελέτες σε σχέση με τα οικονομικά της Στέγης και τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας και των οικονομικών πόρων της Στέγης

2.4.Υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις σε σχέση με την οικονομική και λογιστική κατάσταση της Στέγης, περιλαμβανομένων εισηγήσεων για βελτίωση της ακολουθούμενης λογιστικής διαδικασίας, την αύξηση των προσόδων και την επίτευξη οικονομίας στις δαπάνες.

2.5.Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τους σχετικούς με τα διάφορα θέματα Νόμους και Κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

2.6.Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει το προσωπικό που ασχολείται με θέματα λογιστικά και μεριμνά για τη συνεχή και κατάλληλη επιμόρφωσή του.

2.7.Τηρεί πρακτικά των οικονομικών συνεδριάσεων και άλλων συσκέψεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.8.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν αρμοδίως.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

3.1.Κάτοχος Οικονομικού ή Λογιστικού Πτυχίου και ή κάτοχος εξετάσεων Λογιστικής επιπέδου Higher. Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ενός εκ των δύο πιο πάνω προσόντων δεν θα γίνουν αποδεκτές και δεν θα τύχουν εξέτασης.

3.2.Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Στέγης νομοθεσίας και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία Ιδρυμάτων που παρέχουν παραϊατρικές και μη νοσηλευτικές υπηρεσίες και ή σε ηλικιωμένα άτομα και πάσχοντες από άνοια και Αλτσχάιμερ.

3.3.Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας, ευθυκρισία. Η συνεργασία και ανεπτυγμένη υπομονή απέναντι στους ηλικιωμένους και στους ασθενείς είναι απαραίτητη

3.4.Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

3.5.Γνώσεις του λογισμικού της Cycom θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος