80 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μισθός: €5.800)

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Ευρώπη / Διεθνείς Οργανισμοί
Τοποθεσία: Εξωτερικό Εξωτερικό Εξωτερικό Εξωτερικό
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ28207

Περιγραφή Θέσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ), θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

 

Αποστολή του προσωπικού του ΚΚΕρ είναι να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με βάση τις ανάγκες των πελατών, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως υπηρεσία που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΚΚΕρ αποτελεί επιστημονικό και τεχνολογικό κέντρο αναφοράς για την ΕΕ. Ευρισκόμενο πλησίον της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των κρατών μελών, ενώ παράλληλα παραμένει ανεξάρτητο από εμπορικά και εθνικά συμφέροντα.

 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έξι τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για έναν μόνο τομέα . Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

 

Επιθυμητός Αριθμός Επιτυχόντων:

1Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση/αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής20
2Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων10
3Ανάπτυξη μοντέλων για την πολιτική10
4Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνιών και τηλεπισκόπησης10
5Διαχείριση και επικοινωνία στον τομέα της επιστημονικής γνώσης10
6Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός20

 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:

  • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
  • έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
  • γνωρίζουν άριστα τη μητρική τους γλώσσα και καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο B2),
  • Κάτοχοι Πανεπιστημιακού Πτυχίου ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων ή
  • Κάτοχοι διδακτορικών σπουδών σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που απαριθμούνται κατωτέρω μπορούν να υπολογιστούν ως επαγγελματική πείρα, με ανώτατο όριο τα τρία έτη.

 

Ακολουθεί ο κατάλογος των σχετικών επιστημονικών πεδίων τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την εξεταστική επιτροπή:

Γεωπονικές επιστήμεςΑρχιτεκτονική

Βιοχημεία

Βιολογία

Χημεία

Πληροφορική

Οικολογία

Οικονομία

Παιδαγωγικές επιστήμες

Μηχανική

Επιστήμες του περιβάλλοντος

ΔασοκομίαΓεωγραφία

Γεωλογία

Υδρολογικές επιστήμες

Βιοεπιστήμες

Επιστήμες των υλικών

Μαθηματικά

Ιατρικές επιστήμες

Μετεωρολογία

Νανοτεχνολογία

Νανο-βιοτεχνολογία

Φυσικές επιστήμεςΠυρηνικές επιστήμες

Διατροφικές επιστήμες

Ωκεανογραφία/Επιστήμες της θάλασσας

Φαρμακευτική

Φυσική

Πολιτικές επιστήμες

Ψυχολογία

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Στατιστική

 

Μισθός: €5.800

Τοποθεσία: Οι περισσότερες θέσεις θα είναι σε διάφορες εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ (Σεβίλλη, Ισπανία· Petten, Κάτω Χώρες· Ίσπρα, Ιταλία· Geel, Βέλγιο και Καρλσρούη, Γερμανία).

Προθεσμία: 26 Μαρτίου 2019

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Εξωτερικό Εξωτερικό Εξωτερικό Εξωτερικό