ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ29781

Περιγραφή Θέσης

Η Cablenet Communication Systems Ltd ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη ή και μερική απασχόληση στην πιο κάτω θέση στην Λευκωσία:

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 

Υπευθυνότητες:

 • Χειρισμός όλων των εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενους και/ή μελλοντικούς πελάτες με ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Εργοδότη
 • Επίλυση όλων των ζητημάτων ή των αιτημάτων λεπτομερώς μέσω της σωστής πληροφόρησης ή της παραπομπής στο κατάλληλο προσωπικό
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • Ικανότητα εργασίας σε οποιαδήποτε βάρδια σε 7ήμερη βάση, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκυρίακων και αργιών

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλος τίτλος σε σχετικό κλάδο ή σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Σχετικές τεχνικές γνώσεις θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα τηλεπικοινωνιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]έχοντας σαν θέμα τον κωδικό ESOCT119’.

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος