ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Καθαριστές / Καθαρίστριες
Τοποθεσία: Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ29962

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Καθαριστών/Καθαριστριών.

 

Καθαριστές – Καθαρίστριες

 

Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου, της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση βασικών εκφράσεων της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ανάλογη θέση σε μεγάλα κτήρια ή σε συνεργείο καθαρισμού.

Επιθυμητή επίσης η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.

Η εργασία αφορά τόσο σε πλήρη όσο και σε μερική απασχόληση, σε βάρδιες των 4ωρών συμπεριλαμβανομένων και Κυριακών.

Ο ωριαίος μισθός ανέρχεται στα €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €4,84 ακαθάριστα.

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.
 • Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
 • Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.

 

Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

 1. Καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κέντρου
  1. Δωμάτια φιλοξενούμενων
  2. Κοινόχρηστοι χώροι – αποδυτήρια προσωπικού
  3. Διάδρομοι – σκάλες – μπαλκόνια – αυλή – κλπ.
 2. Συλλογή και άδειασμα κάδων σκουπιδιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού του κέντρου
 3. Συλλογή ακάθαρτων ειδών ιματισμού, πλύσιμο, στέγνωμα και ταχτοποίηση αυτών εντός του κέντρου
 4. Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
 5. Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και φροντίδας.
 6. Ενημέρωση εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν.
 7. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα απολυτηρίου κλπ.
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
 • Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει .
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Καθαριστών/ Καθαριστριών» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος