ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Μάγειρες / Ζαχαροπλάστες
Τοποθεσία: Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ29965

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Μάγειρα.

 

Μάγειρας – Μαγείρισσα

 

Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Απολυτήριο σχολής γαστρονομίας, μαγείρων, σεφ, βοηθών σεφ κλπ. της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση βασικών εκφράσεων της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ανάλογη θέση σε εστιατόρια, ξενοδοχεία ή άλλο χώρο μαζικής εστίασης.

Επιθυμητή επίσης η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.

Η εργασία αφορά τόσο σε πλήρη όσο και σε μερική απασχόληση, σε βάρδιες των 8ωρών συμπεριλαμβανομένων και Κυριακών.

Η μισθοδοσία γίνεται σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, και το ύψος του μισθού ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα. Μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη θα διαμορφωθεί στα €924 ακαθάριστα

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3ης ηλικίας.
 • Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
 • Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.

 

Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

 1. Εφαρμογή του εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής όπως αυτό θα κοινοποιείται από τον Διευθυντή της Στέγης.
  1. Ετοιμασία μεσημεριανού και βραδινού γεύματος
  2. Μεριδοποίηση και τοποθέτηση σε δίσκους σερβιρίσματος
  3. Πολτοποίηση τροφών για τους φιλοξενούμενους που εμφανίζουν δυσκολίες κατάποσης.
 2. Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών καθαριότητας της κουζίνας
  1. Καθαριότητα πάγκου εργασίας – προετοιμασίας τροφίμων
  2. Καθαριότητα Ψυγείων – Φούρνου – Φριτέζας κλπ
  3. Συλλογή αποβλήτων κουζίνας ανά είδος στους ειδικούς κάδους
  4. Έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού κουζίνας
 3. Έλεγχος των θερμοκρασιών και ενημέρωση του σχετικού αρχείο.
 4. Ενημέρωση λοιπών εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν
 5. Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
 6. Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα σίτισης
 7. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, σεμιναρίων, απολυτηρίου κλπ.
 • Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
 • Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

 

Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Μάγειρα» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

 

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος