Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ31773

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για περίοδο 12 μηνών με εκτιμώμενη αξία €18.000 και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την αρμόδια λειτουργό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή στο τηλέφωνο 24662252, 99414890 κα. Ιωάννα Ιωαννίδου για να τους αποσταλούν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 24 Απριλίου και ώρα 12:00 μμ στο κιβώτιο προσφορών της αναθέτουσας αρχής στην Ήρας και Φ.Κόντογλου γωνία, 1ος όροφος.

 

Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος