6 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Τμήματος Έρευνας  Αγοράς και Ανταγωνισμού (έως €19.000)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ32180

Περιγραφή Θέσης

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις  λειτουργού τμήματος Έρευνας Αγοράς και Ανταγωνσιμού.

 

Στις αμοιβές μπορούν να προστεθούν  οι οποιεσδήποτε γενικές επιπλέον απολαβές παρέχει η πολιτική της Εταιρείας μας (Bonus).

 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ([email protected]), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.

 

  1. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εφαρμόζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Εταιρείας  ευθύνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού.

(β) Διενεργεί έρευνες και κάθε άλλη εργασία .

(γ) Ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα που εγείρονται

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της  Αγγλικής

Γνώση Πορτογαλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να παρευρεθεί στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού για την πρώτη συνάντηση , θα πρέπει να αποστείλει το βιογραφικό του άμεσα.  Προτεραιότητα θα δοθεί μόνο σε άτομα άμεσα διαθέσιμα σε διάστημα επτά ημερών.

 

* Ανάλογα με τις ανάγκες  του οργανισμού, οι επιλεγέντες  θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν εκπαιδεύτηκα μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

*Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος