2 κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και 1 κενή θέση Εκτελεστικού Μηχανικού

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Γραμματειακά, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ33218

Περιγραφή Θέσης

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Πολιτικής Μηχανικής), (Θέση Πρώτου Διορισμού) και δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 31 Μαΐου 2019, μέχρι τις 14.30.  Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

 

Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος