Λειτουργός Ελέγχου (297/HRS)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 6 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ35468

Περιγραφή Θέσης

Λειτουργός Ελέγχου (297/HRS) 
Λευκωσία

 

Ο πελάτης
Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο – Ελεγκτικό Τμήμα Εκκλησίας της Κύπρου

 

Καθήκοντα
Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τον έλεγχο και επιθεώρηση λογιστικών εγγραφών, οικονομικών λογαριασμών και άλλων συναφή εργασιών
• Εκτέλεση καθηκόντων επισκοπήσεων μετρητών και ειδών αποθήκης
• Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τη διεξαγωγή οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων
• Διεξαγωγή ειδικών ερευνών και μελετών
• Ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων και διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντά αλληλογραφίας
• Αρχειοθέτηση απαραίτητων εγγράφων
• Εκτέλεση άλλων καθηκόντων τα οποία συνάδουν με τα καθήκοντα της θέσης

 

Απαιτούμενα προσόντα
• Επαγγελματικός τίτλος CAT (Certified Accounting Technician) ή AAT ( Association of Accounting Technician) ή LCCI Higher και τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής εμπειρίας 
  ή
• Πανεπιστημιακός τίτλος στη Λογιστική ή Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων και τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σχετικής εμπειρίας 
• Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης εργασιακού χρόνου και επικοινωνίας
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Aπολαβές και ωφελήματα
Προσφέρεται πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Μαΐου 2019 στην ιστοσελίδα της PwC

 

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος