Αποθηκάριοι – Διανομείς

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ38661

Περιγραφή Θέσης

Ζητούνται διανομείς – αποθηκάριοι:

Η εταιρεία D&A Charalambous Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη άτομα για τη θέση του διανομέα –αποθηκάριου, για πλήρη απασχόληση στην Πάφο.

 

Απαιτούμενα προσόντα – Καθήκοντα:

  • Κάτοχος άδειας οδηγού.
  • Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • 2-3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον.
  • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Υπακοή στις οδηγίες και κανονισμούς που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση της εταιρείας.
  • Ετοιμασία παραγγελιών.
  • Παγκύπρια παράδοση στους πελάτες της εταιρείας.
  • Βοηθός αποθηκάριου για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

 

Επαγγελματική άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν ΚΑΙ πλεονέκτημα ως προς τα κριτήρια πρόσληψης του υποψηφίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλ. 99-675550, από τις 15:00-19:00.

 

 

Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος