ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Εργάτες - Τεχνίτες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ60022

Περιγραφή Θέσης

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο/Επόπτη Καλλιεργειών για πλήρους απασχόλησης στην Πάφο.

 

Σκοπός θέσης:

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί παιρεταίρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

 

Ευθύνες:

  • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της
  • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής
  • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά
  • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία
  • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας
  • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται
  • Άλλα συναφή καθήκοντα

 

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
  • Σχετική πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

 

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: [email protected] αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

 

Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος