Ζητείται Μηχανικός Πωλήσεων / Sales Engineer

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 12 ώρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ67316

Περιγραφή Θέσης

Ο Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων / Sales Engineer, με έδρα τη Λευκωσία, για προώθηση Παγκύπρια των προϊόντων του Ομίλου σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κ.α.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας / Χημικός Μηχανικός

 

Τίτλος Θέσης:

Μηχανικός Πωλήσεων – Sales Engineer

 

Υπευθυνότητες / Καθήκοντα:
• Διεξαγωγή συναντήσεων με αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, καθώς επίσης και με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, με στόχο την τεχνική υποστήριξη τους και προώθηση των προϊόντων του Ομίλου.
• Πραγματοποίηση ενημερωτικών παρουσιάσεων και παροχή πληροφοριών σε δυνητικούς πελάτες, εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια.
• Ανάπτυξη, συντονισμός και εφαρμογή του σχεδίου πωλήσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και την ανάπτυξη εργασιών.
• Συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς αλλά και των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
• Ευθύνη για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στην αγορά, την αξιολόγηση νέων αγορών και την ανάλυση επιχειρηματικών ευκαιριών.
• Ετοιμασία και παρακολούθηση προσφορών.

 

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:
• Πτυχίο ή Πανεπιστημιακός τίτλος Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής ή άλλου συναφή κλάδου.
• Τουλάχιστο δεκαετής (10) εμπειρία σε σχετικό υπεύθυνο ρόλο ανάπτυξης εργασιών.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.
• Άριστη γνώση Η/Υ και Λογισμικών προγραμμάτων.
• Δυναμική προσωπικότητα, με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

 

Πρόσθετα Προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή τεχνικών προδιαγραφών θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτημα.
• Ικανότητες επικοινωνίας, δημιουργίας ανθρωπίνων σχέσεων και επίλυσης προβλημάτων.
• Τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριοποίησης του Ομίλου.
• Ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και αναλυτική ικανότητα.

 

Ωφελήματα:
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τις 22/11/2019.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Κύπρος, Λευκωσία