ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Κυβερνητικές, Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ79110

Περιγραφή Θέσης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δύο (2) νέες θέσεις Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

 

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, συνοδευόμενη από:

α)  Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.

β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές, είτε αστικές.

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

 

3. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμου (73(Ι)/2019) ουδείς διορίζεται ως δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, εκτός αν έχει τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση Επαρχιακού Δικαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, και διαθέτει ευρεία γνώση σε θέματα διοικητικού δικαίου και διεθνούς προστασίας ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

 

Κύπρος, Λευκωσία