Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Διοίκηση επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Πάφος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 μήνες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ92472

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία D&A Charalambous Fresh & Frozen Foods Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου, για πλήρη απασχόληση στην Πάφο. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπάγεται στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας και θα παρέχει υποστήριξη στην διεκπεραίωση των εργασιών του τμήματος.

 

Βασικά Καθήκοντα:

 • Ετοιμασία πληρωμών προμηθευτών / πιστωτών.
 • Ετοιμασία συμφιλιώσεων (reconciliations) διαφόρων λογαριασμών.
 • Επικοινωνία με τράπεζες και καταχώρηση των σχετικών λογιστικών εγγραφών αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας.
 • Καταχώρηση εξόδων.
 • Καταχώριση και έλεγχος λογιστικών εγγραφών.
 • Ετοιμασία αναλύσεων διαφόρων λογαριασμών.
 • Αρχειοθέτηση. 
 • Διεκπεραίωση άλλων σχετικών υποστηρικτικών εργασιών του τμήματος.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών Λογιστηρίου.
 • Ευθύνη σωστής και ολοκληρωμένης καταχώρησης των συναλλαγών.
 • Ετοιμασία και συμφιλίωση λογιστικών καταστάσεων.
 • Ετοιμασία και συμφιλίωση Φ.Π.Α.
 • Καταχώρηση και συμφιλίωση αποθεμάτων.
 • Ετοιμασία μισθολογίου και ετοιμασία καταστάσεων κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ.
 • Προετοιμασία των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.
 • Διατήρηση του αρχείου της εταιρείας.
 • Διαχείριση λογιστικού συστήματος.
 • Δημιουργία αναφορών/ reports για τους λογαριασμούς της εταιρείας.
 • Ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων (εκθέσεις ταμειακών ροών, τραπεζικοί ισολογισμοί, δηλώσεις πιστωτών και χρεωστών).
 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου (Πτυχίο) στον κλάδο Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Δίπλωμα LCCI Higher στη Λογιστική.
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση MS Office (Excel, Word, Outlook κτλ.)
 • Καλή Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια.
 • Ανεπτυγμένες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτή και προφορική επικοινωνία).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, Υπευθυνότητα, Επαγγελματισμός, Εχεμύθεια.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Γνώση του λογιστικού προγράμματος “ALTEC-XLINE” / “E-SOFT” θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν και πλεονέκτημα ως προς τα κριτήρια πρόσληψης του υποψηφίου, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απαιτούμενο προσόν.
 

Ωράριο εργασίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 17:00

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 

 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο : [email protected] ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο  99094727.

 

Κύπρος, Πάφος