Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Εξυπηρέτηση Πελατών, Τηλεφωνητές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ20392

Περιγραφή Θέσης

Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο σε Computer science, computer engineering electronics, information technology ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή/ και συντονισμό εργασιών τμήματος
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

 

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Προετοιμασία προγράμματος συντηρήσεων κι εξυπηρέτησης
 • Αλληλογραφία
 • Τήρηση αρχείου τεχνικού τμήματος
 • Τιμολογήσεις
 • Προώθηση υπηρεσιών εταιρείας

 

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας. Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης

 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/11/2018 στο [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται «Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα». 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.