Λειτουργός Προβολής (236/HRS)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 6 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ23645

Περιγραφή Θέσης

Λειτουργός Προβολής (236/HRS)
Λευκωσία

 

Ο πελάτης
Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο τομέα του Τουρισμού.

 

Καθήκοντα 
Τα κύρια καθήκοντα μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Παρέχει υποστήριξη για τον προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
• Συμβάλλει στην ετοιμασία και υλοποίηση της Στρατηγικής Τουρισμού της Εταιρείας
• Διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
• Αναλαμβάνει τη διοργάνωση Εκδηλώσεων, Εκθέσεων, Φεστιβάλ, συνεδρίων και σεμιναρίων
• Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει οποιεσδήποτε ενέργειες σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

 

Απαιτούμενα προσόντα
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα ακόλουθα θέματα: Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Δημοσιογραφία/ Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις ή σε άλλο συναφή κλάδο
• Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
• Εμπειρία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
• Γνώση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησής
• Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
• Μεθοδικό άτομο με ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και προγραμματισμού,
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
• Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. Microsoft Office, Internet, E-mail, Social Media)
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά

 

Απολαβές και ωφελήματα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 25 Ιανουαρίου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος