Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19

Με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποιητικό) Νόμο του 2020 (N.24(I)/2020), παρέχεται το δικαίωμα αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ, για τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα, των οποίων οι καθορισμένες φορολογικές περίοδοι λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 2020. 

 

Το δικαίωμα αναστολής της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ δεν εφαρμόζεταιγια τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που εμπίπτουν στους πιο κάτω κώδικες οικονομικής δραστηριότητας, όπως φαίνονται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ:

 • 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος),
 • 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),
 • 47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων),
 • 47112 (περίπτερα και μίνι-μάρκετ),
 • 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός),
 • 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών – φρουταρίες),
 • 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),
 • 47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια),
 • 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας),
 • 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής),
 • 7301 (Λιανική πώληση καυσίμων),
 • 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπεριλαμβανομένου βιντεοπαιχνιδιών),
 • 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων),
 • 47621 (Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης),
 • 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών),
 • 47731 (Φαρμακεία),
 • 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου),
 • 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου),
 • 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών),
 • 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ) 

 

Επισημαίνεται ότι, όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση, ανεξάρτητα από τον κώδικα οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εμπίπτουν.

 

Σημειώνεται ότι, υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, των οποίων ο κώδικας οικονομικής δραστηριότητας δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες, θα απαλλαγούν από την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου σύμφωνα με το άρθρο 45 (3) του Νόμου, εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και καταβάλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 2020.

 

(ΣΧ/IK)