07/01/2022: 30 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία