30/09/2022: 8 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία