Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών στο πλαίσιο της λήψης περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του COVID-19 δίνει το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Αυτές είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις:

1. Λόγω της φύσης της εργασίας μου μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθώ σε διάφορες επαρχίες; Πως καθορίζεται αυτό;

Ο εργοδότης/προϋστάμενος κάθε εργαζομένου, κάνοντας χρήση του Εντύπου Α, έχει τη δυνατότητα να διευκρινίσει συγκεκριμένα το λόγο για τον οποίο κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του εργαζομένου και σε ποιες επαρχίες, καθώς να κάνει αναφορά και στη χρονική διάρκεια που ο εργαζόμενος θα μπορεί να μετακινείται για την διεκπεραίωση της εργασίας του.

 

2. Η οικιακή μου βοηθός ζει εκτός σπιτιού, εμπίπτει στην κατηγορία των εργαζομένων;

Σχετικά με την οικιακή βοηθό ή οποιανδήποτε νοσοκόμο/φροντιστή ηλικιωμένων ή ευπαθών ομάδων που διαμένουν εκτός σπιτιού μπορεί γίνεται χρήση του Εντύπου Α από τον εργοδότη του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και παραχώρηση επιπρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων όπως υπεύθυνη δήλωση εργοδότη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

3. Επιτρέπεται όταν σχολάσω από την εργασία μου να κάνω στάση στον φούρνο ή στο περίπτερο;

Το έντυπο, το οποίο καλύπτει την εργασία, αφορά τη μετάβασή σας από και προς τον εργασιακό σας χώρο. Εάν ο φούρνος είναι στη διαδρομή σας, θα μπορούσε να επιτραπεί. Προσοχή όμως, εάν θα εκτραπείτε από την διαδρομή σας η οποία καθορίζεται τόσο από τη διεύθυνση διαμονής αλλά και από την διεύθυνση του εργασιακού σας χώρου, τότε απαγορεύεται ρητά, εκτός σε περίπτωση εξασφάλισης έγκρισης για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση.

 

4. Τι απαιτείται να έχουν μαζί τους οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους για μεταφορά των παιδιών τους;

Θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το Έντυπο Β για κάθε διαδρομή συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως διαζευκτήριο έγγραφο, έγγραφο δικαστηρίου για την επιμέλεια των παιδιών, άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το δικαστήριο για το διαζύγιο, ή βεβαίωση δικηγόρου και υπεύθυνη δήλωση και των δυο γονέων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προηγούμενα.

 

5. Ποιες μετακινήσεις επιτρέπονται, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας άθλησης;

Από την έναρξη ισχύος των περιοριστικών μέτρων έχουν απαγορευτεί καθολικά οι συνάξεις σε οικίες εκτός από όσους διαμένουν σε αυτές, καθώς και η κυκλοφορία από τις 9 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ. πέραν των εργαζομένων που κατέχουν το Έντυπο Α. Απαγορεύεται η μετάβαση πολιτών για αναψυχή ή άσκηση σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και δάση παρά μόνο σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές που η πρόσβαση γίνεται μόνο με τα πόδια και έχοντας πάντα στην κατοχή τους την απαιτούμενη έγκριση μετακίνησης, κάνοντας χρήση του σκοπού 6 για μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου.

 

6. Υπάρχει καθορισμένη ακτίνα που μπορεί να μετακινηθεί κάποιος είτε για σκοπούς άθλησης είτε για σκοπούς μετακίνησης για κατοικίδιο ζώο;

Οι μετακινήσεις για αυτούς τους λόγους θα πρέπει αυστηρά να περιορίζονται στο οικοδομικό τετράγωνο του χώρου διαμονής του κάθε πολίτη. Θα ήταν καλό να έχετε μαζί σας και κάποιο λογαριασμό κοινής ωφελείας με τη διεύθυνση του σπιτιού σας για να αποδείξετε ότι δεν έχετε απομακρυνθεί από τον χώρο της οικίας σας σε περίπτωση ελέγχου.

 

7. Επιτρέπεται στα πλαίσια της κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης να πάρουμε τις οικογένειες μας για βόλτα με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια;

Αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια της υγείας και της ζωής των συμπολιτών μας. Η βόλτα με το αυτοκίνητο ή/και στη γειτονιά με τα πόδια δεν αποτελεί λόγο για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση και συνεπώς η μη συμμόρφωση των πολιτών είναι καταδικαστέα και η αστυνομική δύναμη σε τέτοιες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα χρήσης των διαταγμάτων για επιβολή της σχετικής ποινής.

 

8. Έχω οδηγίες από γιατρό να πηγαίνω να κολυμπώ για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους. Αυτό είναι εφικτό;

Βάσει των διαταγμάτων η πρόσβαση σε παραλία δεν επιτρέπεται. Εισηγούμαστε όπως κατ’ εξαίρεση, το κολύμπι να επιτρέπεται σε άτομο που κολυμπά ως

αποτέλεσμα ιατρικής συμβουλής σαν μορφή φυσιοθεραπείας οπόταν και θα πρέπει να προσκομίζεται ιατρικό πιστοποιητικό. Θα γίνεται χρήση του σκοπού μετακίνησης 6 για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνεται ο αριθμός των δύο ατόμων και εφόσον η μετακίνηση περιορίζεται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία των πολιτών περιοχές. Φυσικά, η προτιμώμενη λύση θα ήταν όπως, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, βρεθεί, σε συνεννόηση με τον γιατρό σας, εναλλακτική μορφή άσκησης που θα μπορεί να γίνεται στο σπίτι.

 

9. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων. Νοείται ότι ο πολίτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την απαραίτητη βεβαίωση μετακίνησης.

 

10. Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;

Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες της διοίκησης του κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις. Να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν τις εργασίες τους θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα και τις οδηγίες των σχετικών διαταγμάτων και να συμμορφώνονται με τους υπό αναφορά περιορισμούς.

 

11. Η/Ο σύζυγος μου εργάζεται αλλά δεν οδηγεί. Μπορώ να την/τον μεταφέρω στη δουλειά της/του;

Φυσικά, καθώς αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή η μετάβαση του 2ου ατόμου στον εργασιακό του χώρο. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δύο άτομα που θα επιβαίνουν στο αυτοκίνητο θα πρέπει να έχουν ξεχωριστές βεβαιώσεις. Για παράδειγμα η σύζυγος θα χρειάζεται το Έντυπο Α και ο σύζυγος και για τις 2 φορές της μετάβασης από και προς τον εργασιακό χώρο της συζύγου του θα πρέπει να έχει στην κατοχή του αντίτυπο του Εντύπου Α της συζύγου, καθώς και τη σχετική άδεια για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση κάνοντας χρήση του Εντύπου Β.

 

12. Μπορεί κάποιος να μεταβεί για σοβαρό λόγο (π.χ. για μία βλάβη) στο εξοχικό του σε μακρινή απόσταση και αν ναι ποια βεβαίωση πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη μετάβαση και την επιστροφή του;

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστείλετε γραπτό μήνυμα SMS στο 8998 επιλέγοντας το σκοπό μετακίνησης 8. Σημειώνεται, όμως ότι θα έχετε αξιοποιήσει τη μία και μοναδική κατ’ εξαίρεση μετακίνηση που δικαιούστε ημερησίως.

Επομένως, στην επιστροφή θα πρέπει να γίνεται χρήση του χειρόγραφου Εντύπου Β, επιλέγοντας πάλι τον αριθμό 8. Για άτομα άνω τον 65 ετών θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία κάνοντας χρήση του Εντύπου Β και της επιλογής 8. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν το λόγο της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης (π.χ. τιμολόγιο ηλεκτρολόγου, ή/και τίτλο ιδιοκτησία του ακινήτου).

 

13. Μπορώ να μεταβαίνω στο εξοχικό μου που βρίσκεται εκτός επαρχίας για αναψυχή;

Όχι. Η μετάβαση στο εξοχικό δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του διατάγματος για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επομένως η μετάβαση στο εξοχικό για αναψυχή εμπίπτει στην κατηγορία δραστηριοτήτων αναγκαστικής απαγόρευσης.

 

14. Μπορεί κάποιος γεωργός να καλλιεργήσει το χωράφι του, που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι του;

Ο επαγγελματίας γεωργός μπορεί να μεταβεί στο χωράφι του έστω και αν αυτό είναι σε μεγάλη απόσταση από την κατοικία του συμπληρώνοντας το Έντυπο Α. Πρόσθετα, θα πρέπει να κατέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι η μετάβαση του έχει όντως για προορισμό το χωράφι του και αποδεικτικά ιδιοκτησίας π.χ. αίτηση εκταρικής επιδότησης, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό παροχής αρδεύσιμου νερού ή/και τίτλο ιδιοκτησίας του κτήματος κλπ. ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων κατά τον έλεγχο.

 

15. Εάν δεν είμαι γεωργός και έχω ένα χωράφι και είναι αναγκαία η μετακίνηση για διεκπεραίωση γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών;

Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ και επιθυμείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένο χωράφι/περιβόλι για να το συντηρήσετε, αυτό πρέπει να γίνεται, αφού στείλετε μήνυμα στο 8998 επιλέγοντας το 8. Σημειώνεται, όμως ότι θα έχετε αξιοποιήσει τη μία και μοναδική κατ’ εξαίρεση μετακίνηση που δικαιούστε ημερησίως. Επομένως, στην επιστροφή θα πρέπει να γίνεται χρήση του χειρόγραφου Εντύπου Β, επιλέγοντας πάλι τον αριθμό 8. Για άτομα άνω των 65 ετών τα όποια μεταβαίνουν στο χωράφι τους για γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία κάνοντας χρήση του Εντύπου Β και της επιλογής 8.

Θα πρέπει επίσης να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι η μετάβαση του ατόμου έχει όντως για προορισμό το χωράφι αυτό π.χ. αίτηση εκταρικής επιδότησης, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό παροχής αρδεύσιμου νερού ή/και τίτλο ιδιοκτησίας του κτήματος κλπ. είναι αναγκαία σε όλες τις περιπτώσεις.

 

16. Φροντίζω άτομο με ειδικές ανάγκες το οποίο μένει συνέχεια στο σπίτι. Όμως, μια φορά την εβδομάδα, πρέπει να πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητο. Δεν σταματάμε πουθενά. Μπορούμε να διακινούμαστε;

Μπορείτε με Έντυπο Β και σκοπό μετακίνησης 5 που αφορά τα άτομα στα οποία παρέχουμε βοήθεια και τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και το σκοπό μετακίνησης 8, για ολιγόωρη έξοδο ατόμου με ειδικές ανάγκες.

Να σημειωθεί ότι εάν χρειάζεται η δική σας μετάβαση στην οικία του ατόμου αυτού και η μετακίνηση σας υπερβαίνει το όριο της 1 φοράς ημερησίως για σκοπούς φροντίδας, κατά τη διάρκεια της μετάβασης ή/και επιστροφής στη δική σας κατοικία θα πρέπει να έχετε την απαιτούμενη δικαιολογητική ιατρική βεβαίωση ή πιστοποιητικό που θα υποδηλώνει την κατάσταση του ατόμου στο οποίο παρέχετε φροντίδα.

 

17. Στην υπεραγορά δικαιούμαι να μεταβώ συνοδευόμενη από άλλο πρόσωπο;

Όχι, καθώς θεωρείται αχρείαστη η μετακίνηση ενός εκ των δύο για τον ίδιο σκοπό. Στην περίπτωση χρήσης της επιλογής σκοπού μετακίνησης 2 που αφορά τη μετάβαση σε κατάστημα για αγορά προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, η μετακίνησή σας από το σπίτι θα πρέπει να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, φροντίζοντας μέσα στο χώρο του καταστήματος να σέβεστε και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

 

18. Μεταφέρω ηλικιωμένο/α άτομο/α στην υπεραγορά. Μπορώ να κατεβώ μαζί τους για βοήθεια στο ψώνισμα;

Τα ηλικιωμένα άτομα ανήκουν στις ομάδες εκείνες που πρέπει να προστατευτούν μένοντας στο σπίτι ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε υπεραγορά θα μπορεί να γίνεται από άλλο άτομο, μετά από έγκριση αιτήματος από την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων sms 8998 με σκοπό μετακίνησης 5. Γενικότερα, θα ήταν φρόνιμο η παροχή οποιωνδήποτε αναγκαίων αγαθών ή/και φαρμάκων να γίνεται από τρίτα πρόσωπα και όχι από τους ίδιους τους ηλικιωμένους ή/και όσους εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

 

19. Πότε μπορώ να πάω σε φαρμακεία και/ή υπεραγορές;

Από τις 6:00 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020 και για όσο βρίσκονται σε ισχύ τα σχετικά διατάγματα, τα Φαρμακεία και οι Υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες και το Σάββατο από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10:00 π.μ αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα: (i) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, (ii) εξήντα ετών και άνω, και (iii) με αναπηρίες. Άτομα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, μπορούν να μεταβαίνουν σε φαρμακεία και υπεραγορές τις υπόλοιπες ώρες.

 

20. Μπορώ να μεταβώ σε άλλο φαρμακείο πιο μακρινό εφόσον αυτό της περιοχής μου δεν έχει το συγκεκριμένο φάρμακο που παίρνω;

Ο σκοπός και η φιλοσοφία των μέτρων είναι ο περιορισμός των κινήσεων στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις. Βεβαίως σε περίπτωση όπου αποδεδειγμένα

υπάρχει σε συγκεκριμένο φαρμακείο άμεσα διαθέσιμο συγκεκριμένο φάρμακο που χρειάζεστε, τότε μπορείτε να το προμηθευτείτε. Νοείται ότι πρέπει να υπάρχει έγκριση αιτήματος για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση.

 

21. Μπορώ να μεταβώ στο σπίτι του/της συντρόφου μου;

Μπορείτε νοουμένου ότι θα χρησιμοποιήσετε την μια και μοναδική μετακίνηση που δικαιούστε την ημέρα. Ωστόσο θα πρέπει να επιστρέψετε στο σπίτι σας, χρησιμοποιώντας το Έντυπο Β πριν από τις 9:00 μ.μ. οπότε και αρχίζει η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας.

 

22. Μπορώ να μετακομίσω στο έτοιμο προς παράδοση σπίτι μου εφόσον στο διαμέρισμα που διαμένω πληρώνω ενοίκιο;

Ναι, νοουμένου ότι εφαρμόζονται οι πρόνοιες των διαταγμάτων και προσκομίζονται τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της εν λόγω μετακίνησης. Συμπληρωματικά, στις περιπτώσεις όπου φοιτητές χρειάζεται να μετακομίσουν πίσω στο πατρικό τους σπίτι είτε να μεταφέρουν βιβλία από τον προσωρινό τους τόπο διαμονής λόγω αναστολής της φυσικής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας θα μπορούν να το πράξουν ακολουθώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχοντας στην κατοχή τους αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν το σκοπό (π.χ. ενοικιαστήριο έγγραφο ή λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).

 

Πηγή: sigmalive.com