Πακέτα Αγγελιών

1 Αγγελία

15
15
 • Περιέχει: 1 Αγγελία
 • Πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Άμεση επεξεργασία αγγελιών)
 • Δημοσίευση της αγγελίας σας σε μέχρι και 4 κατηγορίες
 • Δημοσίευση Αγγελίας στη σελίδα μας σε Facebook και Twitter
 • Εμφάνιση της αγγελίας σας στο Newsletter μας
 • Διάρκεια Αγγελίας: 31 Μέρες
 • Διάρκεια Πακέτου: 1 Χρόνος

3 Αγγελίες

45
45
 • Περιέχει: 3 Αγγελίες
 • Πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Άμεση επεξεργασία αγγελιών)
 • Δημοσίευση της αγγελίας σας σε μέχρι και 4 κατηγορίες
 • Δημοσίευση Αγγελίας στη σελίδα μας σε Facebook και Twitter
 • Εμφάνιση της αγγελίας σας στο Newsletter μας
 • Διάρκεια Αγγελίας: 31 Μέρες
 • Διάρκεια Πακέτου: 1 Χρόνος

5 Αγγελίες

60
60
 • Περιέχει: 5 Αγγελίες
 • Πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Άμεση επεξεργασία αγγελιών)
 • Δημοσίευση της αγγελίας σας σε μέχρι και 4 κατηγορίες
 • Δημοσίευση Αγγελίας στη σελίδα μας σε Facebook και Twitter
 • Εμφάνιση της αγγελίας σας στο Newsletter μας
 • Διάρκεια Αγγελίας: 31 Μέρες
 • Διάρκεια Πακέτου: 1 Χρόνος

10 Αγγελίες

130
130
 • Περιέχει: 10 Αγγελίες
 • Πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Άμεση επεξεργασία αγγελιών)
 • Δημοσίευση της αγγελίας σας σε μέχρι και 4 κατηγορίες
 • Δημοσίευση Αγγελίας στη σελίδα μας σε Facebook και Twitter
 • Εμφάνιση της αγγελίας σας στο Newsletter μας
 • Διάρκεια Αγγελίας: 31 Μέρες
 • Διάρκεια Πακέτου: 1 Χρόνος

Unlimited

399
399
 • Περιέχει: Απεριόριστες Αγγελίες
 • Περιέχει: 1 Featured/Premium Αγγελία
 • Πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Άμεση επεξεργασία αγγελιών)
 • Δημοσίευση της αγγελίας σας σε μέχρι και 5 κατηγορίες
 • Δημοσίευση Αγγελίας στη σελίδα μας σε Facebook και Twitter
 • Εμφάνιση της αγγελίας σας στο Newsletter μας
 • Διάρκεια Αγγελίας: 31 Μέρες
 • Διάρκεια Πακέτου: 1 Χρόνος

Στις προαναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας εδώ.

Ή στο email: [email protected]