Το 84% θέλει να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη

Το 84% θέλει να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη.

Σε αυτή την ηλεκτρονική διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου 2018, λήφθηκαν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και από τα 28 κράτη μέλη, οι περισσότερες που έχουν ληφθεί από ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα (βλ. παράρτημα), το 84 % όσων απάντησαν είναι υπέρ της πρότασης να τεθεί τέρμα στην αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο.

Η επίτροπος Μεταφορών, κ. Βιολέτα Μπουλτς, παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα στο Σώμα των Επιτρόπων, όπου έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα πιθανά επόμενα βήματα. Η Επίτροπος Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευσή μας, για να εκφράσουν την άποψή τους. Το μήνυμα είναι πολύ σαφές: το 84 % όσων απάντησαν δεν θέλει πλέον αλλαγή της ώρας. Τώρα θα ενεργήσουμε αναλόγως και θα εκπονήσουμε νομοθετική πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα αποφασίσουν από κοινού.»

Από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα προκύπτει επίσης ότι περισσότεροι από τα τρία τέταρτα (76%) όσων απάντησαν θεωρούν ότι η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο είναι μια «αρνητική» ή «πολύ αρνητική εμπειρία. Για να δικαιολογήσουν την κατάργηση της αλλαγής της ώρας, οι απαντήσαντες προέβαλαν ζητήματα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αύξηση των οδικών ατυχημάτων ή τη μη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, έθεσε το ζήτημα της θερινής ώρας στην πολιτική ατζέντα ως μέρος της δέσμευσής του να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στα σημαντικά θέματα και τα κράτη μέλη να είναι ελεύθερα να λαμβάνουν αποφάσεις όταν βρίσκονται σε καλύτερη θέση να το πράξουν. Η δημόσια διαβούλευση για τις ρυθμίσεις σχετικά με την αλλαγή της ώρας διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησης του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με την αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη. Αποτελεί, επίσης, συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, καθώς και των αιτημάτων κρατών μελών, ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών.

Επόμενα βήματα

Τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος για την αλλαγή της ώρας.

Ιστορικό

Στο διάστημα μεταξύ 4 Ιουλίου και 16 Αυγούστου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησης του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με την αλλαγή ώρας στην Ευρώπη. Η διαβούλευση διεξήχθη με τη μορφή διαδικτυακής έρευνας, στην οποία ζητήθηκε η γνώμη των Ευρωπαίων, ιδίως σχετικά με τη γενικότερη εμπειρία τους από την αλλαγή της ώρας ή την προτίμησή τους όσον αφορά τις κύριες εναλλακτικές επιλογές (δηλαδή τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος ως έχει ή την κατάργησή του για ολόκληρη την ΕΕ). Οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να αξιολογεί πολιτικές, παράλληλα με άλλα στοιχεία, όπως είναι οι επιστημονικές μελέτες. Προβεβλημένες διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο παρελθόν είναι, μεταξύ άλλων, η νομοθεσία για τα πτηνά και τους οικοτόπους (πάνω από 550.000 απαντήσεις) ή ο εκσυγχρονισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (πάνω από 322.000 απαντήσεις).

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχει μακρά παράδοση ρυθμίσεων για την αλλαγή της ώρας, πολλές από τις οποίες ανάγονται στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Από τη δεκαετία του 1980 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε σταδιακά νομοθεσία, βάσει της οποίας όλα τα κράτη μέλη συμφωνούσαν να συντονίζουν την αλλαγή της ώρας, ώστε να δοθεί τέλος στα διαφορετικά εθνικά ωράρια. Από το 1996 όλοι οι Ευρωπαίοι βάζουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Σκοπός των κανόνων της ΕΕ δεν να εναρμονιστεί το καθεστώς όσον αφορά την ώρα στην ΕΕ, αλλά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής, που προκύπτουν από τη μη συντονισμένη εφαρμογή της αλλαγής της ώρας κατά τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα με τη ρύθμιση για τη θερινή ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους ή ζώνες ώρας. Η απόφαση σχετικά με τη ζώνη ώρας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όλα τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και υπόκεινται σε αλλαγές

Ποσοστό συμμετοχής σε κάθε κράτος μέλος (ως ποσοστό του εθνικού πληθυσμού):

Γερμανία3,79 %
Αυστρία2,94 %
Λουξεμβούργο1,78 %
Φινλανδία0,96 %
Εσθονία0,94 %
Κύπρος0,88 %
Σλοβενία0,73 %
Σλοβακία0,60 %
Τσεχική Δημοκρατία0,59 %
Γαλλία0,59 %
Βέλγιο0,55 %
Κροατία0,52 %
Σουηδία0,48 %
Λετονία0,39 %
Πολωνία0,34 %
Ελλάδα0,34 %
Λιθουανία0,34 %
Πορτογαλία0,33 %
Μάλτα0,25 %
Ιρλανδία0,24 %
Ουγγαρία0,21 %
Ισπανία0,19 %
Βουλγαρία0,18 %
Κάτω Χώρες0,16 %
Δανία0,11 %
Ιταλία0,04 %
Ρουμανία0,04 %
Ηνωμένο Βασίλειο0,02 %