Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου (ιδρ.1971), είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που στόχο έχει να παρέχει σε κάθε συνάνθρωπο μας που πάσχει από καρκίνο, ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να στηρίζει τις οικογένειες και τους φροντιστές τους αλλά και να ενημερώνει το ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση τη θεραπεία και την ανακούφιση από τον καρκίνο.