Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου είναι ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση και τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργείας του Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη”, και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Όραμα του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου είναι μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο στηρίζει την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια & και το Κλίμα, ενισχύοντας τον ρόλο των τοπικών αρχών στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων προς αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντάς τις στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας.

Από την ίδρυσή του, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει επίσης καταστεί σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέχρι σήμερα, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα που καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία όπως:

  • Αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Ενεργειακή απόδοση
  • Δίκαια μετάβαση
  • Αειφόρος κινητικότητα
  • Ενεργειακές κοινότητες
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Κυκλική οικονομία
  • Αειφόρος τουρισμός
  • Εκπαίδευση και ενημέρωση
  • Χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων