A.Mintikkis Farm Ltd

A.Mintikkis Farm Ltd

Πληροφορίες Εταιρείας

Η “Α. Μιντίκκης Φάρμα Λτδ” αποτελεί σήμερα μία πρότυπη εταιρεία ολικής κάλυψης των απαιτήσεων του Λιανεμπορίου και της Μαζικής Εστίασης (όπως Υπεραγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταχυφαγεία κλπ.),   εξασφαλίζοντας εξαίρετη ποιότητα σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας.

1 Διαθέσιμη/ες Θέση/εις Εργασίας